Logowanie

Logowania może dokonać wyłącznie użytkownik, który uzyskał uprawnienia do roli (Lekarz, Asystent, Reprezentant). Osoba nieposiadająca uprawnień zobowiązana jest złożyć wniosek o nadanie uprawnień znajdujący się poniżej.